Kredyt hipoteczny

Co trzeba wiedzieć o kredycie hipotecznym?

Mało kto może pozwolić sobie na zakup nieruchomości za własne pieniądze. Większość osób decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego za zakup wymarzonych czterech kątów. Zanim jednak udamy się do wybranego banku po pożyczkę, powinniśmy wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby wziąć kredyt hipoteczny na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

Co ma wpływ na koszty kredytu?

Im większe będą koszty kredytu, tym więcej kredytobiorca będzie musiał oddać do banku. Wśród najważniejszych czynników, które mają na nie wpływ, można wymienić kwotę kredytu, wysokość wkładu własnego, zdolność oraz historię kredytową, oraz wysokość stóp procentowych i stawek WIBOR. Jeśli chcemy porównać oferty kilku różnych instytucji, najlepszym wskaźnikiem będzie rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO. Wskaźnik ten uwzględnia poza nominalnym oprocentowaniem inne koszty.

Ile powinien wynosić wkład własny?

Obecnie nie ma możliwości dostania kredytu, który umożliwia sfinansowanie całej inwestycji. Trzeba dysponować odpowiednim wkładem własnym, który od stycznia 2017 roku wynosi 20% inwestycji. Może nim być gotówka, oszczędności, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, wpłaty dokonane na poczet ceny zakupu, premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej, udokumentowane poniesione koszty budowy, wartość wykonanych robót czy zakupionych materiałów budowlanych lub wartość rynkowa działki, na której ma być prowadzona budowa.

Prowizja i inne opłaty

Prowizja dla banku za udzielenie kredytu stanowi opłatę, którą płaci się zwykle w dniu podpisania umowy kredytowej. Stanowi ona procent udzielonego kredytu i zależnie od banku wynosi od 0 do 4 procent. Jednak nie stanowi ona jedynej opłaty, jaką należy ponieść podczas zaciągania kredytu. Można również spotkać się z opłatami za wycenę wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu, dokonanie zmian w umowie kredytowej czy kontrolę kredytowanej nieruchomości.

Czy kredyt hipoteczny trzeba spłacać w równych ratach?

Zaciągniętą pożyczkę spłacać można w równych ratach. W ten sposób możesz mieć pewność, że przez cały okres spłaty rata się nie zmieni. W takim wypadku na początku spłaca się przede wszystkim odsetki, a wraz z upływem czasu zwiększa się udział części kapitałowej (stanowi ona iloraz kwoty kredytu oraz okresu spłaty w miesiącach). Można również zdecydować się na raty malejące. Wtedy część kapitałowa jest jednakowa w każdej racie, natomiast część odsetkowa jest naliczana zgodnie ze zmniejszającym się zadłużeniem.

Dodaj komentarz