restrukturyzacja

Czym jest restrukturyzacja zobowiązań?

Osoby, które popadają w zadłużenie, które może przybrać rozmiary poważnego problemu finansowego, zawsze szukają jakiegoś dobrego rozwiązania. Praktycznym wyjściem z takiej skomplikowanej sytuacji może być restrukturyzacja zobowiązań. Jej celem jest poprawa sytuacji finansowej zadłużonej osoby i ułatwienie spłaty zadłużenia.

Restrukturyzacja zobowiązań najlepszą opcją dla dłużników?

Wielu inwestorów, ale także zwykłych konsumentów czasami poprzez niezbyt dobrze przewidziane wydatki i nieracjonalne postępowanie z budżetem domowym lub firmowym popada nawet w bardzo duże zadłużenie. W trudnej sytuacji można się znaleźć nie zawsze z własnej winy. Zawsze jednak wówczas dobrze jest znaleźć jakieś dobre rozwiązanie, aby pozbyć się takiego problemu. Bardzo cenionym przez wiele osób i doradców finansowych rozwiązaniem jest restrukturyzacja zobowiązań w Gliwicach. Podstawowym celem jest tu bardzo wyraźna poprawa sytuacji budżetowej osoby, która jest zadłużona. W ten sposób ktoś taki może, mówiąc kolokwialnie stanąć na nogi i uregulować przynajmniej w części zaległe płatności.

Zawsze też należy pamiętać, że należy tu indywidualnie podchodzić do sytuacji, w jakiej znalazła się osoba zadłużona. Tak więc restrukturyzacja zobowiązań może przybierać różne formy, co powinno wynikać z tego, z jakim rodzajem długu mamy do czynienia, a także, jakie zostały zawarte umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

Jakie wyróżniamy metody restrukturyzacji zobowiązań?

Dobrze też wcześniej zasięgnąć porady u specjalisty, aby można było wybrać jak najlepszą i dopasowaną do konkretnych potrzeb metodę restrukturyzacji zobowiązań. Czasami może się sprawdzać przedłużenie okresu spłaty. Wtedy można liczyć na mniejsze miesięczne raty. Poza tym wierzyciel może także zmniejszyć stopę procentową. Dzięki temu odsetki naliczane na zaległych płatnościach będą mniejsze.

Dobrą i cenioną metodą jest także konwersja długu. Chodzi tu o sytuację, gdy wierzyciel skonwertuje część długu na akcje albo obligacje. To także może się przełożyć na to, że kwota do spłacenia będzie zmniejszona. Poza tym zawsze też można negocjować z wierzycielem.

Dodaj komentarz