Komunikacja kluczem do sukcesu

Komunikacja kluczem do sukcesu

Chociaż badania wykazują, że Polacy są zwolennikami pracy zdalnej, jej nagłe, globalne wprowadzenie niejednego z pracowników (i pracodawców!) wprawiło w zakłopotanie. Szybciej niż można było przypuszczać, przyszedł czas na zmianę teorii na praktykę i zmierzenie się z nową sytuacją. To wyzwanie nie tylko dla kierownictwa, ale i załogi. Jak mu podołać?

Praca zdalna wielu z nas wydaje się rozwiązaniem idealnym. Z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS[i] wynika, że aż 95% osób, które skorzystały z tej formy ocenia ją pozytywnie. Zatrudnieni najczęściej zwracają uwagę na elastyczność i oszczędność czasu. W rzeczywistości jednak „home office” może mieć też swoje wady. Niepewność odbiorców do tego modelu budzi przede wszystkim zacieranie się granic między pracą i domem.

Dostosowanie do okoliczności

Popularny na świecie tryb pracy zdalnej nie jest zarezerwowany dla każdego zawodu. Do tej pory firm w Polsce, które na stałe korzystały z tego modelu było niewiele. Pracownicy często mogli jednak udać się na jednodniowy lub kilkudniowy „home office”. Obecna sytuacja – nagła i zarazem nieprzewidywalna spowodowała, że każdy, kto ma taką możliwość, wypełnia obowiązki z domu. Właśnie teraz, w dobie pracy zdalnej hasło „współpraca” nabrało jeszcze większego znaczenia, bo na każdym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Pracownik musi wykazać się dyscypliną i samokontrolą, a pracodawca wiedzą o tym, jak efektywnie zarządzać w nagłych sytuacjach.

Przygotowanie techniczne

W czasie „home office” przestrzeń wydzielona w domu do pracy staje się dla pracownika jego nowym biurem. Do wypełniania obowiązków potrzebny mu jest również sprzęt, w który wyposażyć zatrudnionych powinien pracodawca. Na czele listy znajdują się oczywiście komputer i telefon służbowy. Należy jednak pamiętać, że praca zdalna wymaga również wglądu do dokumentów, plików, a nawet systemów, które powinny zostać objęte przez pracodawcę szczególną ochroną. Dostęp do nich umożliwia zespołowi – niezależnie od miejsca, sprawną realizację projektów i zadań.

Wewnętrzna komunikacja

Relacja pomiędzy pracodawcą i pracownikiem jest istotna. W przypadku pracy zdalnej wśród nadrzędnych wartości, które ją określają jest zaufanie i dialog. – Porządek w organizacji i gotowość na zmiany czy sytuacje kryzysowe mają aktualnie ogromne znaczenie. Bez wątpienia, kiedy stajemy przed niespodziewanymi zmianami, najważniejsze jest zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy, stały kontakt z całą kadrą, wsparcie i troska o stabilność. Co się sprawdza najlepiej? To, co zwykle, a więc przede wszystkim komunikacja i rzetelny dialog – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska. Jak być w stałym kontakcie z zespołem, gdy nie spotykamy się codziennie w biurze? Realizację projektów z domu z pewnością ułatwią m.in. ustalenie harmonogramu pracy, podział zadań, regularne statusy, spotkania online i rozmowy, np. przy użyciu Google meet, Skype czy FaceTime. Każda z tych czynności powinna stać się nawykiem i odbywać w wyznaczone dni, o określonej porze. Duża odpowiedzialność spoczywa w takim modelu pracy także na team liderach, którzy nie tylko nadzorują i analizują postępy prac nad projektem ale stają się także bezpośrednim wsparciem dla swoich kolegów.

System pracy zdalnej, choć wydaje się prostym rozwiązaniem, w rzeczywistości – wymaga wiele od pracodawcy, ale i pracownika. Dobra organizacja „home office” jest efektem sprawnej komunikacji, wiedzy z zakresu zarządzania zespołem i przygotowania technologicznego. Dla pracownika, to wyzwanie na polu osobistym, którego podstawą jest samodyscyplina.

[i] „Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników”, Kantar TNS, 2018: http://branden.biz/wp-content/uploads/2018/06/The-Remote-Rnek-pracy-zdanej.pdf

Dodaj komentarz