Wzór przemysłowy — o czym mowa w praktyce?

Wzór przemysłowy jest chroniony na mocy prawa własności przemysłowej. Każdy może wnieść o zabezpieczenie wytworu swojej pracy. Wówczas nikt inny nie może wykorzystywać takiego samego wzoru przemysłowego.

Jaki produkt może zostać uznany za wzór przemysłowy?

Nie wszystko na mocy prawa może zostać uznane za na tyle indywidualne, by objąć to ochroną. Wzór przemysłowy w Warszawie oraz w innych miejscach to wytwór całkowicie nowy albo posiadający indywidualny charakter. Może to być kwestia użytych materiałów, ornamentów, kształtów, kolorystyki.

Wzór przemysłowy uznawany jest za nowy, jeżeli przed datą zgłoszoną jako data pierwszeństwa, identyczny wzór nie został publicznie udostępniony albo ujawniony w inny sposób. Za identyczny uznaje się taki, który jest różny tylko w kontekście nieistotnych detali. Zastrzeżenie wzoru przemysłowego w Warszawie to konieczność udowodnienia, że dany produkt się wyróżnia albo że był pierwszy i to jemu należy się zastrzeżenie wzoru przemysłowego.

Jak przebiega zastrzeżenie wzoru przemysłowego?

Zastrzeżenie wzoru przemysłowego można przeprowadzić samodzielnie, ale lepszym wyjściem jest skorzystanie z pomocy kancelarii patentowej. W zgłoszeniu do Urzędu Patentowego wykorzystuje się pisemne podanie z dokładnym określeniem przedmiotu zgłoszenia, a także ilustrację wzoru przemysłowego. Taka ilustracja to może być szkic, zdjęcie, a także próbka materiału, jeżeli to jego dotyczy oryginalność produktu.

Na podstawie tych informacji i po wniesieniu stosownej opłaty, Urząd Patentowy wydaje decyzję. Ochrona jest przyznawana co do zasady na rok. Na kolejne lata należy ją przedłużać, wnosząc odpowiednią opłatę z góry. Co istotne, współpraca z doradcą patentowym także na późniejszych etapach pozwala chronić swój wzór przemysłowy. Jeżeli inny przedsiębiorca zacznie z niego korzystać, kancelaria patentowa jest w stanie w krótkim czasie sobie z tym poradzić.

Ochrona wzoru przemysłowego nie jest łatwym zadaniem. Dlatego lepiej skontaktować się z doradcami patentowymi.

Dodaj komentarz