dokumentacja patentowa

Dokumentacja patentowa – kto ją sporządza?

Patent można uzyskać na różnego rodzaju wynalazki z dziedziny  nauki i technologii. Mogą to by produkty, urządzenia, a także sposoby czy zastosowanie. Aby moc zastrzec patent należy zgłosić go do odpowiedniego urzędu. W Polsce jest to Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Jak powinna wyglądać dokumentacja patentowa? Kto ją powinien sporządzić?

Dokumentacja patentowa – co to jest?

Patent ma za zadanie chronić prawa wynalazcy, zapewniając mu prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze danego państwa, czyli w naszym wypadku na obszarze Polski. Dokumentacja patentowa w Rzeszowie składa się z kilku istotnych elementów. Można ją przedłożyć osobiście w Urzędzie Patentowym lub złożyć elektronicznie. Warunkiem tego drugiego rozwiązanie, jest posiadanie podpisu elektronicznego.

Wniosek powinien zawierać podanie o udzielenie patentu, który zawiera oznaczenie zgłaszające i określa przedmiot zgłoszenia. We wniosku powinien zostać zawarty opis wynalazku, który w wyczerpujący sposób ujawnia cel jego istnienia i jego istotę. Wniosek nie może nie zawierać zastrzeżenia patentowego, czyli określenia zakresu żądanej ochrony. Kolejnymi ważnymi elementami jest skrótowy opis wynalazku i rysunki techniczne, które są niezbędne do jego zrozumienia.

Kto może sporządzić dokumentację patentową?

Dokumentację patentową tworzą osoby, które dokonały wynalezienia wynalazku. W obawie przed procedurą patentową, warto zwrócić się z prośbą o pomoc do specjalistów. Wiele kancelarii patentowych pomaga w przejściu procesu patentowego. Określa jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku i pomagają w jego odpowiednim wypełnieniu. Działając w imieniu wynalazcy  lub właściciela marki czy produktu, krok po kroku przeprowadzają przez procedurę patentową.

Znaki towarowe w Warszawie, patenty i wzory użytkowe czy uzupełnienie wniosku patentowego to tylko niektóre punty z oferty profesjonalnych kancelarii patentowych. Ważne, by wynalazca lub osoba posiadająca dany znak towarowy, udzieliła pełnomocnictwa osobom trzecim do występowania do Urzędu Patentowego w ich imieniu.

Dodaj komentarz