Faktoring dla przemysłu — sprawdź o czym mowa

Firmy działające w branży przemysłowej muszą zmagać się z problemami, takimi jak  długie terminy płatności na fakturach, a także opóźnieniami w ich zapłatach. To powoduje, że często brakuje im środków na bieżącą działalność, taką jak zakup nowych maszyn, niezbędnych materiałów, czy wypłatę pensji dla pracowników, a także regulowanie innych comiesięcznych należności. Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usługi jaką jest faktoring dla przemysłu. O czym mowa w praktyce? Podpowiadamy.

Czym jest faktoring?

Faktoring jest to bardzo popularna już od kilku lat usługa finansowa, która umożliwia sprzedaż faktur w zamian za gotówkę. Specjalne instytucje zajmują się wykupem takich należności i przekazują pieniądze zainteresowanemu przedsiębiorcy. Jego kontrahent z kolei w terminie płatności powinien uiścić należność na konto firmy faktoringowej.

Wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu, jednak najczęściej spotykany jest pełny i niepełny. Ten pierwszy polega na tym, że to faktor ponosi odpowiedzialność w przypadku niewypłacalności podmiotu, który zobowiązany jest do zapłacenia faktury i to on zajmuje się ewentualną windykacją.

Z kolei faktoring niepełny oznacza, że to przedsiębiorca, który korzysta z usług firmy faktoringowej, musi zadbać o to, aby jego kontrahent w terminie opłacił swoje zobowiązania, ponieważ w przeciwnym razie będzie musiał on dokonać zwrotu należności uzyskanej od faktora.

Faktoring dla przemysłu

Faktoring dla przemysłu to usługa chętnie wybierana przez przedsiębiorców z branży. Sektor ten charakteryzuje się tym, iż często terminy płatności faktur są odroczone o 30, 60, a nawet 90 dni, co sprawia, że firmy nierzadko przez wiele miesięcy czekają na należne im pieniądze. To z kolei może powodować utrudnienie zachowania płynności finansowej.

Otrzymanie gotówki za wystawioną fakturę zaraz po jej wygenerowaniu, pozwala nam na zachowanie stabilności finansowej firmy i realizacje dodatkowych zleceń, a także zakup niezbędnych produktów, opłacenie szkoleń pracowników, a także ich pensji. Często opłata faktoringowa jest na tyle niewielka, że usługa ta nadal jest najkorzystniejszym wyjściem dla właścicieli zarówno dużych, średnich jak i małych przedsiębiorstw.

Dodatkowo faktoring dla przemysłu to usługa skierowana również dla nowych firm, które na rynku obecne są przez stosunkowo krótki czas i nie posiadają jeszcze zbudowanej zdolności kredytowej, co sprawia, że nie mogą skorzystać z usług finansowania przez instytucje bankowe.

 

Dodaj komentarz