Odliczanie wydatków w PIT

Jak odliczyć wydatki na internet w PIT?

Jedną z ulg, z której można skorzystać podczas corocznego składania deklaracji podatkowej jest ulga na internet. Warto jednak zapoznać się ze wszelkimi warunkami, które umożliwiają skorzystanie z ulgi. Związane jest to z istnieniem pewnych ograniczeń związanych z tym odliczeniem, z którymi lepiej się zapoznać, zanim z niego skorzystamy.

Co podlega odliczeniu?

W ramach ulgi na internet można odliczyć wydatki poniesione przez podatnika poniesione w danym roku podatkowym. Obowiązuje jednak limit odliczenia i wynosi on 760 złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie trzeba mieć faktury VAT, aby skorzystać z tej ulgi. Konieczne jest jednak posiadanie dowodu poniesienia wydatku. Może być to potwierdzenie przelewu bankowego, dowód wpłaty czy przekaz pocztowy. Musi on jednak zawierać dane podatnika jako osoby wpłacającej. W związku z tym, jeśli oboje małżonków chce skorzystać z odliczenia, dowód wpłaty powinien zawierać dane każdego z nich.

Czego nie można odliczyć?

Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki poniesione na poczet zakupów urządzeń dostępowych do internetu. Związane jest to z brzmieniem ustawy o PIT. Nie zamieszczono w niej informacji na temat odliczeń, które związane są z założeniem, modernizacją, rozbudową, serwisem oraz obsługą techniczną siecią czy bieżącym utrzymaniem.

O czym trzeba pamiętać?

Z odliczenia można skorzystać jedynie w przypadku wydatków, które nie zostały skorygowane przez wystawienie faktury korygującej zmniejszającej zależność, nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej formie. Jeśli jednak dojdzie do otrzymania zwrotu wydatków, które wcześniej podatnik odliczył w ramach ulgi, musi on wtedy skorygować swoje zeznanie roczne, a następnie dopłacić podatek razem z odsetkami za zwłokę.

Z ulgi można skorzystać jedynie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę możemy uwzględnić w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach. Jeśli więc pierwszy raz podatnik uwzględnił ulgę w zeznaniu podatkowym za rok 2019, po raz drugi i ostatni będzie mógł on z niej skorzystać, składając deklarację za rok 2020.

Należy również mieć na uwadze fakt, że jeśli podatnik jest telepracownikiem, a jego pracodawca zapewnił mu łącze bądź zwraca koszty, wtedy nie może on skorzystać z ulgi na internet. Jeśli jednak podatnik sam opłaca internet, może odliczyć wydatki poniesione zarówno za stałe łącze jak i internet bezprzewodowy.

Dodaj komentarz