wysylka paczek

Jak oszacować wartość wysyłanych w paczce z Polski do UK przedmiotów?

Kurierzy z Polski do Anglii od wielu lat przewożą prezenty i przedmioty codziennego użytki bliskim, którzy przebywają na Wyspach. To doskonały sposób na uczczenie ważnej okazji czy wsparcie krewnych znajdujących się w potrzebie. Wysyłka paczek po Brexicie nie jest już jednak tak bezproblemowa, jak kiedyś, gdyż wymaga dopełnienia dodatkowych formalności i poniesienia wyższych kosztów. Jedną z nowości jest konieczność wyceny przedmiotów w paczce.

Nadanie paczki do Wielkiej Brytanii – co się zmieniło?

Jedną z najważniejszych zmian, jakim podlega każda paczka z Polski do UK, jest obowiązek jej przejścia przez odprawę celną. Nowe przepisy wskazują też obowiązek opłacenia podatku VAT w przypadku, gdy wartość paczki przekroczy sumę ~200 zł (39 GPB). Natomiast opłatą celną są objęte artykuły, które nie zostały wyprodukowane kraju Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii. Zweryfikowanie tych informacji wymaga wypełnienia przez nadawcę formularza, w którym zadeklaruje on wysyłane przedmioty.

Aby określić wartość paczki, która stanowi podstawę do obliczenia podatku, formularz musi zawierać nie tylko wykaz wszystkich rzeczy w przesyłce, ale również szacunkową wartość każdej z nich. Niezbędne jest też podanie liczby sztuk oraz wpisanie kodu taryfy celnej. Ten ostatni zazwyczaj jest uzupełniany w formularzu przez firmę, z której jest wysyłana przesyłka kurierska do UK. Właściwe wypełnienie formularza usprawnia odprawę i przyspiesza transport.

Jak obecnie wysłać paczkę do Anglii?

W obliczu zmian po Brexicie wiele osób zastanawia się, jak wysłać paczkę do Anglii. Pomimo zmiany przepisów i wprowadzenia dodatkowych obowiązków po stronie nadawcy, nie jest to trudne. Korzystając z serwisu Euro Paka – https://www.euro-paka.pl/, można nie tylko liczyć na sprawne nadanie paczki do Wielkiej Brytanii, ale na pomoc i szybki dostęp do najważniejszych informacji. W efekcie większość formalności jest dopełniana przez samych przewoźników, a kurierzy z Polski do Anglii dowożą potrzebne dokumenty.

Jedynym problemem, z jakim może się spotkać nadawca przesyłki, jest konieczność wypełnienia formularza i podania wartości przedmiotów. Czym się kierować przy ich wycenie? Oto kilka podstawowych zasad:

  • paczka o wartości powyżej 39 GBP jest objęta podatkiem VAT w wysokości 21%, dlatego znajdujące się w niej przedmioty powinny być wycenione poniżej tej kwoty,

  • w jednej paczce może się znaleźć towar o maksymalnej wartości 139 GBP/150 EUR/740 PLN,

  • przedmioty nowe należy wyceniać zgodnie z ich wartością rynkową,

  • przedmioty i odzież używaną wycenia się z uwzględnieniem stopnia zużycia,

  • ubrania o wartości znacznie poniżej wartości rynkowej można wycenić tak, jak w lumpeksie – po 1 zł za sztukę,

  • nie należy zbytnio zaniżać ani zawyżać wartości przedmiotów. W pierwszym przypadku może to być uznane za oszustwo, w drugim – niekorzystnie wpłynie na koszt wysyłki.

Przesyłka kurierska do UK – subiektywna wycena a odpowiedzialność

Oczywiste jest, że pozostawienie pewnej dowolności w wycenie przedmiotów wkładanych do paczki stwarza spory margines dla oszustów. Warto jednak pamiętać, że każda paczka przechodzi odprawę celną, a niektóre z nich są wyrywkowo sprawdzane. Jeśli celnikowi nie spodoba się wartość wymienionych przedmiotów, może to skłonić go do zatrzymania przesyłki do dalszej kontroli. W konsekwencji jest też zatrzymany cały transport, co niekorzystnie wpływa na pracę i markę firmy kurierskiej.

Skontrolowana paczka z Polski do UK, która została niewłaściwie opisana, z pewnością zostanie objęta dodatkowymi opłatami, które poniesie adresat. Jest to szczególnie problematyczne w sytuacji, gdy prezenty są wysyłane w celu pomocy osobie w trudnej sytuacji materialnej. Z tego powodu najlepiej kierować się zasadą, że przesyłka kurierska do UK powinna być wyceniona poniżej granicy podatkowej, a jednocześnie nie na najniższym możliwym poziomie.

Dodaj komentarz