wypowiedzenie ubepieczenia

Jak wypowiedzieć umowę OC na samochód?

Istnieją sytuacje w których chcemy lub musimy wypowiedzieć umowę OC na samochód. Jest to oczywiście możliwe, jednak należy pamiętać o zachowaniu kilku zasad, aby nie naruszać przepisów obowiązującego prawa. Kiedy więc można i jak wypowiedzieć umowę OC?

W jakiej sytuacji możliwe jest wypowiedzenie umowy OC?

Ubezpieczenie OC na samochód jest obowiązkowe i regulowane przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. Przepisy jasno definiują zarówno zakres ubezpieczenia, jak i konieczność zachowania ciągłości w jego posiadaniu. Z tego też powodu polisy odnawiają się automatycznie, bowiem każdy właściciel pojazdu nie może nie mieć ubezpieczenia OC.

Te same przepisy określają też sytuacje, w których możliwe jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. Będą to na przykład:

  • zakup używanego samochodu z polisą po poprzednim właścicielu,

  • zbliżający się koniec umowy zawartej rok wcześniej,

  • posiadanie dwóch OC zawartych na ten sam okres czasu.

Jak wypowiedzieć umowę OC?

Wypowiedzenie umowy OC sprowadza się przede wszystkim do wypełnienia odpowiedniego formularza lub złożenia pisemnego oświadczenia (o formę wniosku należy zapytać ubezpieczyciela). Najważniejsze jest, aby wypowiedzenie zawierało kilka istotnych informacji:

  • nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,

  • dane wypowiadającego ubezpieczenie OC,

  • informacje na temat pojazdu objętego umową OC (marka, model, nr rejestracyjny),

  • dane dotyczące polisy (jej numer i okres ubezpieczenia),

  • powołanie się na podstawę prawną wypowiedzenia OC,

  • datę, miejsce, podpis.

Samo wypowiedzenie można dostarczyć do towarzystwa osobiście (lub do agencji reprezentującej danego ubezpieczyciela), listownie (za potwierdzeniem odbioru) lub drogą elektroniczną (faks, e-mail).

Jak wypowiedzieć umowę OC przy podwójnym ubezpieczeniu?

Niekiedy zdarza się, że zapomnimy o automatycznym przedłużeniu się umowy OC i wykupujemy kolejną, w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. W takiej sytuacji powinniśmy jak najszybciej wypowiedzieć poprzednią umowę, aby nie płacić podwójnej składki. Im szybciej złożymy wniosek z wypowiedzeniem, tym mniej stratni będziemy. Dlaczego?

Otóż opłatę za OC będziemy musieli uiścić tylko za okres od początku obowiązywania (automatycznie przedłużonej) umowy, do dnia w którym złożyliśmy jej wypowiedzenie. Warto więc pamiętać o terminach obowiązywania polis OC, aby przez przypadek nie wpędzić się w niepotrzebne koszty.

Wypowiedzenie umowy OC dla korzystniejszej oferty

Pomimo że zakres każdej polisy OC jest taki sam dla każdego kierowcy (wyłączając oferowane przez ubezpieczycieli dodatki i bonusy), ceny polis na rynku ubezpieczeń są zróżnicowane. Sprawia to, że możemy chcieć zrezygnować z obecnego ubezpieczyciela na rzecz nowego, który zaoferuje nam ciekawszą lub tańszą polisę.

W takiej sytuacji, wypowiedzenie umowy musimy złożyć najpóźniej na dzień przed końcem okresu, na jaki została zawarta umowa. Możemy co prawda zrobić to wcześniej, ale rozwiązanie umowy i tak nastąpi dopiero z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta. Jest więc to proces przypominający bardziej rezygnację z automatycznego odnawiania się umowy, niż jej faktyczne wypowiedzenie.

Ubezpieczenie po poprzednim właścicielu

Jeśli kupiliśmy używany samochód, OC po poprzednim właścicielu możemy wypowiedzieć w dowolnym momencie. Jeśli jednak nie chcemy tego zrobić, pamiętajmy że w tym przypadku, umowa nie przedłuży się automatycznie. Warto więc zastanowić się czy na pewno chcemy rezygnować z polisy w trakcie jej trwania, czy też doczekać do końca jej obowiązywania i zawrzeć nową z innym ubezpieczycielem.

Pomimo że to nie my zawarliśmy umowę ubezpieczenia, możemy korzystać na niej bez obaw. Poprzedni właściciel ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu i podać mu dane nowego nabywcy, ale nie ma prawnej możliwości wypowiedzenia umowy. Nie musimy więc obawiać się, że nagle pozostaniemy bez obowiązkowego OC.

Dodaj komentarz