Obligacje skarbowe

Czy warto inwestować w obligacje skarbowe?

Nadwyżki finansowe najlepiej inwestować — w obecnych warunkach tylko w ten sposób uchronisz się przed spadkiem ich wartości. Inflacja utrzymuje się od dłuższego czasu na wysokim poziomie i dodatkowo próżno szukać perspektyw na zniżkę — wręcz przeciwnie. Co zrobić, aby Twoje zasoby finansowe nie straciły na wartości? Jednym z pomysłów może być inwestowanie w obligacje.

Czym są obligacje?

To papier wartościowy, który określa dług oraz warunki jego spłaty. W przypadku obligacji skarbowych jest to pożyczka, jakiej udziela strona dla państwa. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do oddania całości z pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami, które zostały wypracowane przez czas korzystania z pożyczonych środków finansowych. Ich wysokość jest zależna od procentu, na jaki umówiły się dwie strony oraz na wielkość pożyczonych środków finansowych.

Jakie są rodzaje obligacji?

Instrumenty finansowe można podzielić na:

  • Obligacje skarbowe — w ich przypadku biorcą kapitału jest państwo.
  • Obligacje komunalne — do ich emisji są zdolne samorządy terytorialne.
  • Obligacje przedsiębiorstw — charakteryzują się największą zyskownością, jednak obarczone są największym ryzykiem inwestora.

Co z ryzykiem?

Ryzyko co do zasady jest wszędzie. Jednak często można usłyszeć, że obligacje są od niego wolne. Dlaczego pojawiają się takie opinie? Odnosi się to przede wszystkim do obligacji skarbowych, ponieważ wychodzi się z założenia, że państwo nie może upaść tak, jak w przypadku przedsiębiorstw. Oczywiste jest, że do takiej sytuacji może dojść — co wielokrotnie pokazywała już historia. Po prostu jest to zdecydowanie trudniejsze, by upadł moloch na terenie, którego są tysiące innych przedsiębiorstw. Dlatego jeśli wysokie ryzyko w świecie finansów Cię zniechęca, wtedy warto wybrać inwestycje w obligacje skarbowe.

Niskie ryzyko a zysk

Jak niskie ryzyko przekłada się na zarobki? W świecie finansów jest to jeden z argumentów uzależniających wysokość wypracowanego zysku na danym instrumencie finansowym. Podmiot, który pozyskuje od Ciebie środki płatnicze, może nie dawać dużej gwarancji na ich zwrot. Wtedy procent obligacji będzie bardzo wysoki. Jednak musisz się liczyć z możliwością utraty środków, które zostały zainwestowane.

Gdzie kupić obligacje skarbowe?

Można je nabyć między innymi na stronie internetowej obligacjeskarbowe.pl oraz w poszczególnych oddziałach banku PKO.

Dodaj komentarz