Dofinansowanie UE

Jak ubiegać się o dofinansowanie z UE?

Środki z Unii Europejskiej mogą pomóc wielu osobom w prowadzeniu bądź założeniu działalności gospodarczej. Zanim się do tego zabierzemy, warto zapoznać się, jak wygląda cała procedura ubiegania się o dotację oraz kto może ją uzyskać środki.

Dla kogo przeznaczone są dotacje?

Beneficjentem projektów Unii Europejskiej mogą zostać wyłącznie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Oznacza to, że o środki wnioskować mogą: mikro—, małe— i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, służby publiczne inne niż administracja, instytucje ochrony zdrowia, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, związki wyznaniowe, partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne oraz organizacje społeczne.

Jak wygląda ubieganie się o dotację?

Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, powinno być wymyślenie celu, który chcemy zrealizować za pomocą dotacji. Należy określić swoje potrzeby, aby bazowały na posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu, a także wpisywały się w prowadzoną działalność.

Kolejny krok stanowić będzie znalezienie źródła finansowania. W tym celu warto skorzystać z wyszukiwarki dotacji. Zasugeruje ona, z którego programu będzie można się ubiegać o środki na podstawie typu beneficjenta oraz dziedziny, w której będzie realizowany projekt. Można również udać się na konsultacje do punktu informacyjnego funduszy europejskich.

Kiedy już znajdziemy program, z którego chcemy skorzystać, powinniśmy dobrze zapoznać się z opisem programu. Ważne jest również, aby przeanalizować, jakie dokumenty będą potrzebne do ubiegania się o dotację czy jak wypełniać stosowne wnioski. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w przypadku środków z UE istnieją pewne ograniczenia czasowe, w którym należy zrealizować projekt. Należy również prowadzić stosowną dokumentację i przestrzegać procedury, gdyż są to środki publiczne.

Po przyznaniu dotacji należy podpisać umowę. Zawarte są w niej zasady, zgodnie z którymi zostały przyznane środki, podstawowe obowiązki oraz informacje na temat rozliczenia projektu. Zanim podpiszemy umowę, musimy zadbać o dokumenty takie jak aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności oraz inne specyficzne dokumenty dla projektu. Ważna jest równie aktualizacja harmonogramu dofinansowanego projektu.

Następnie można przejść do realizacji projektu. Należy go realizować zgodnie z założeniami, aby nie utracić części lub całości otrzymanych środków. Po zamknięciu projektu można go rozliczyć. Należy również pamiętać o tym, że zakładane efekty muszą być utrzymane przez pewien czas, który jest uzależniony od podmiotu, który reprezentujemy.

Dodaj komentarz