Stopy procentowe

Czym są stopy procentowe i na co mają wpływ?

Wielu z nas spotkało się z pojęciem stopy procentowe. Mało kto jednak wie, czy one właściwie są i jak duży wpływ mają na nasze życie. Warto zapoznać się z tematem, żeby rozumieć, dlaczego nagle spadło oprocentowanie lokat oraz dlaczego kredyty są obecnie tak tanie.

Czym są stopy procentowe?

Stopy procentowe można zdefiniować jako koszt kapitału (inaczej jego cenę), która przysługuje jego posiadaczowi ze względu udostępnienia go innym na czas określony. Zwykle koszt ten wyraża się w formie procentu od pożyczonej sumy i jest on mierzony w rocznym ujęciu.

Jakie stopy procentowe wyróżniamy?

Najczęściej mówiąc o stopach procentowych, ma się na myśli stopy banku centralnego. W Polsce są to stopa referencyjna, stopa depozytowa, stopa lombardowa oraz stopa redyskonta weksli. Wysokości tych stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej.

Możemy mówić również o stopie rynkowej, czyli oprocentowaniu kredytów oraz depozytów na rynku międzybankowym czy o oprocentowaniu kredytów oraz depozytów udzielanych bądź przyjmowanych przez banki klientom lub od klientów spoza sektora bankowego.

Zwykle mówiąc o stopach procentowych, odnosi się do nominalnych stóp procentowych, czyli kosztu kapitału wyrażonego w bieżących jednostkach pieniężnych. Można również odnosić się do realnej stopy procentowej, czyli stopy nominalnej pomniejszonej o wartość inflacji oraz efektywnej stopy procentowej, która uwzględnia częstotliwość naliczania odsetek oraz stopę podatku od zysków kapitałowych.

Na co mają wpływ stopy procentowe?

Wysokość stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wysokość odsetek w przypadku lokat bankowych czy kredytów. Ich wysokość uzależniona jest od aktywności gospodarczej. Kiedy sytuacja gospodarcza się pogarsza, stopy są obniżane, gdy poprawia się, stopy są podnoszone.

Bank centralny dysponuje wieloma możliwościami, aby wpływać na aktywność gospodarczą. Może on kierować się strategią restrykcyjnej polityki monetarnej bądź luźnej polityki monetarnej. Zależnie od dokonanego wyboru, inaczej zachowa się rynek kapitałowy, co może mieć wpływ np. na wysokość kredytów. Narodowy Bank Polski ustala stopy procentowe, po których jest on skłonny pożyczyć kapitał bądź zapłacić za utrzymywanie depozytu w bankach centralnych. Banki centralne mogą również wykorzystać inne narzędzia, takie jak skup papierów wartościowych, czy skup akcji na giełdzie, które mają doprowadzić do wcześniej założonego celu. Ma to późniejszy wpływ na wzrost podaży pieniądza w gospodarce.

Dodaj komentarz