Kierunki biznesowe

Dlaczego warto studiować kierunki biznesowe?

Działalność biznesowa to jedna z najlepiej dochodowych aktywności zawodowych. Posiadanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia biznesu jest gwarantem dynamicznego rozwoju i sukcesu zarobkowego. Wiedzę tą posiąść można na różnych kierunkach biznesowych takich jak psychologia w biznesie, analityka gospodarcza, analiza i zarządzanie w biznesie, marketing, ekonomia czy finanse i rachunkowość. W artykule zostaną przedstawione krótkie opisy poszczególnych kierunków biznesowych.

Psychologia w biznesie

Studia na kierunku psychologia w biznesie, czy inaczej określane psychologia menadżerska umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania organizacji i zespołów. Studia te uczą podejmowania skutecznych decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Przygotowują do efektywnego zarządzania ludźmi, zespołami oraz procesami. Ukończenie studiów licencjackich otwiera nowe dziedziny rozwoju w obszarze UX&Business Design, Zarządzanie Projektami oraz Human Resources, czyli słynne Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kierunek ten stawia możliwość rozwoju w takich zawodach jak menadżer projektu, lider zespołu, menadżer HR, headhunter, specjalista ds. selekcji i rekrutacji, asesor, superwizor, specjalista ds. szkoleń i rozwoju, trener biznesu, trener rozwoju zawodowego, doradca zawodowy. Absolwenci tego kierunku mogą poszukiwać pracy w działach HR, rekrutacji, szkoleń i rozwoju, firmach outsourcingowych świadczących usługi z zakresu HR i rekrutacji, firmach rekrutacyjnych, badawczych, szkoleniowych, konsultingowych, biurach karier, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz usługowych.

Pozostałe kierunki biznesowe

Studiowanie analizy gospodarczej poszerza wiedzę z zakresu statystyki zaawansowanej, analizy matematycznej, rachunkowości, ekonometrii, ekonomii i wykorzystania narzędzi informatycznych w analizie rynku. Studia te dostarczą wiedzy i umiejętności do odkrywania tajników przemian gospodarczych.

Analiza i zarządzanie w biznesie to doskonały kierunek dla osób, chcących zrobić karierę w biznesie. Studenci w trakcie studiów nabywają wiedzę z metodyki analizowania sytuacji rynkowej, konkurencyjnej i finansowej przedsiębiorstwa oraz z sposobów budowy modeli finansowych. To doskonałe kompendium wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny współczesnego biznesu.

Marketing to kierunek, który łączy w sobie różne obszary wiedzy z takich nauk jak psychologia, socjologia, ekonomia, statystyka czy filozofia. To kierunek dla osób, które interesują się rozwijaniem własnych umiejętności analitycznych i zdolności kreatywnego myślenia. Przygotowują do wykonywania takich obowiązków zawodowych jak rozwój marki, kreacja dużych kampanii reklamowych i budowa wizerunku przedsiębiorstw na współczesnym rynku.

Ekonomia to wbrew pozorom kierunek społeczny. Wynika to z tego, że działanie człowieka lub społeczności staje się podstawą do podejmowania analiz ekonomicznych. To bardzo uniwersalny kierunek, który stwarza podwaliny do wykonywania bardzo wielu zawodów.

Osoby, które ciekawi zarządzanie finansami powinny zdecydować się na studiowanie na kierunku finanse i rachunkowość. Program tych studiów jest zgodny z wymaganiami obecnych pracodawców, dzięki odbytej konsultacji z sektorem biznesowym.

Dodaj komentarz