Komornik Bemowo

Jak pracuje komornik i z jakich narzędzi korzysta?

Praca komornika nie jest ani przyjemna, ani prosta. Zawód ten w wielu osobach budzi niechęć, chociaż w świetle prawa, komornik pomaga jedynie wierzycielom odzyskać ich należności. Stoi zatem po stronie sprawiedliwości, a jego działanie nie ma na celu doprowadzenie kogoś do ruiny, ale odzyskanie należność wierzyciela. Jak pracuje komornik i z jakich narzędzi korzysta w trakcie swojej pracy?

Jak komornik znajduje rachunki bankowe dłużników?

W przypadku egzekucji komorniczych dotyczących wierzytelności pieniężnych najczęstszym działaniem komornika jest zajęcie konta bankowego dłużnika. Niektórzy dziwią się, skąd komornik wie, w jakim banku dłużnik ma konto. A sposobów, na to, aby znaleźć wszystkie konta dłużnika, jest kilka.

Bardzo często już sam wierzyciel podaje komornikowi konto dłużnika. Zazwyczaj dzieje się tak wtedy, kiedy dłużnik i wierzyciel prowadzili wcześniej już jakieś wspólne sprawy finansowe i po prostu wierzyciel dysponuje informacjami o numerze konta dłużnika.

A co, kiedy początkowo komornik nie wie, gdzie dłużnik ma konto? Na wniosek wierzyciela komornik rozpoczyna szukanie rachunków bankowych dłużnika, a w razie potrzeby także pozostałych składników majątku. W przypadku rachunków bankowych niezastąpionym narzędziem do poszukiwań jest system wymiany informacji OGNIVO.

Trzeba mieć na uwadze fakt, że banki są zobligowane do współpracy z komornikiem i na jego wniosek nie tylko blokują środki na rachunku dłużnika, ale także dostarczają innych ważnych informacji bankowych i finansowych na temat dłużnika.

Skąd komornik wie o pozostałym majątku dłużnika?

Komornicy, jako funkcjonariusze publiczni, mają dostęp do wielu informacji urzędowych. Dzięki temu mogą stosunkowo szybko ustalić, czy dłużnik posiada jakieś nieruchomości albo czy jest właścicielem jakichś pojazdów.

Informacje na temat pojazdów komornicy czerpią z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), gdzie gromadzone są informacje na temat wszystkich pojazdów oraz ich właścicieli. Natomiast w kwestii nieruchomości wszystkie potrzebne dane znajdują się w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Oprócz tego komornik w trakcie egzekucji może współpracować z takimi instytucjami jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), gdzie może uzyskać informacje o dochodach dłużnika oraz ich źródle. Co najważniejsze, komornik może również zażądać od samego dłużnika przedstawienia stanu jego majątku. I dłużnik pod rygorem odpowiedzialności karnej musi przedstawić szczegółowo swój stan posiadania.

Praca komornika w terenie

Komornik na wniosek wierzyciela może przeprowadzić poszukiwanie i ustalenie majątku dłużnika także poprzez czynności prowadzone w terenie. Dlatego też komornik w trakcie prowadzonych przez siebie czynności może bez pozwolenia dłużnika wejść na teren jego posesji, a nawet do miejsca, w którym istnieje podejrzenie co do tego, że dłużnik może przechowywać lub ukrywać jakieś części swojego majątku.

Podsumowując, komornicy sądowi dysponują szerokim wachlarzem uprawnień, co nie zmienia faktu, że działają w ramach obowiązującego prawa. Praktycznie wszystkie czynności przeprowadzane przez komornika, są dokonywane na wniosek wierzyciela. Dlatego też, jeśli chcemy zmienić sposób zaspokajania roszczenia lub pertraktować spłatę zadłużenia, to tylko porozumienie się z wierzycielem, może w tym przypadku przynieść efekty.

Partnerem artykułu jest komornik sądowy Warszawa Bemowo.

Dodaj komentarz