Proces prawny

Jak udoskonalić proces produkcyjny w firmie?

Duża konkurencja, rosnące wymagania klientów i zmieniające się technologie zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłej optymalizacji procesów, zachodzących w obrębie prowadzonej działalności. Sprawna organizacja działań w przedsiębiorstwie jest zatem czymś koniecznym, co przynosi niepodważalne korzyści, a często stanowi także o być albo nie być danej firmy. Jak zatem doskonalić procesy produkcyjne? Na co składa się proces ich optymalizacji?

Audyt procesu produkcyjnego

Najważniejszym etapem w zwiększeniu efektywności procesów produkcyjnych zachodzących w organizacji, jest przeprowadzenie audytu. Czym dokładnie jest audyt procesu produkcyjnego? Składa się na niego wiele czynników. Chodzi tutaj o analizę całego procesu produkcji, począwszy od etapu pozyskiwania surowców – głównie źródła ich pochodzenia i sposobu dystrybucji, poprzez ich wewnętrzną logistykę, organizację pracy oraz jej efektywność, a także rodzaj wykorzystywanych technologii, na dostarczeniu gotowego produktu do klienta skończywszy.

Proces prawny

Taka wielowymiarowa analiza wymaga zastosowania profesjonalnych narzędzi i metod analitycznych. Przeprowadzana jest zazwyczaj przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w optymalizacji procesów produkcyjnych i opracowywaniu modeli doskonalenia organizacji. Tylko wnikliwe i w pełni obiektywne zbadanie mechanizmów funkcjonujących w przedsiębiorstwie, pozwala na wdrożenie rozwiązań, które pomogą usprawnić ich działanie lub zmienić na zupełnie inne.

Opracowanie i wdrożenie modelu doskonalenia organizacji

Model doskonalenia organizacji pozwala na kompleksową optymalizację wszystkich procesów zachodzących w obrębie organizacji czy przedsiębiorstwa. Wszystkie prace związane z opracowaniem oraz implementacją modelu doskonalenia organizacji można podzielić na 5 etapów, gdzie pierwszym jest gruntowny i wielowymiarowy audyt przedsiębiorstwa oraz tego, co się w nim dzieje, stworzenie koncepcji optymalizacji, wdrożenie zaleceń ich utrzymanie oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza merytorycznego dla pracowników w postaci rozwojowych szkoleń.

Przy czym wnioski uzyskane z przeprowadzanego audytu są punktem wyjściowym do opracowania scenariusza działań oraz implementacji ustalonych elementów nowej strategii, które mają na celu zwiększyć efektywność produkcji poprzez np. zmniejszenie jej kosztów i usprawnienie mechanizmów produkcyjnych np. poprzez wprowadzenie automatyzacji, redukcji kosztów administracyjnych czy udoskonalenia metod zarządzania produkcją.

Optymalizacja procesów produkcyjnych – dlaczego jest tak ważna?

Udoskonalenie procesów produkcyjnych bardzo często otwiera przed firmami nowe możliwości rozwoju, które do tej pory nie były dostępne. Jest to zatem nie tylko doskonały sposób na zwiększenie oszczędności i usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale także na jego ekspansję lub dywersyfikację działań.

W wolnorynkowej gospodarce takie strategie są czymś fundamentalnym, przed czym nie ma tak naprawdę ucieczki. Jeśli organizacja będzie unikać zmian optymalizujących jej funkcjonowanie, to niestety, ale przegra z tymi, którzy już wdrażają nowoczesne modele doskonalenia przedsiębiorstw.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft – audyt procesu produkcyjnego.

Dodaj komentarz